Nybyggnad av 4 torn med tillhörande teknikbodar
Kungörelse

Ovanåkers kommun har fått in fyra ansökningar om bygglov för uppförande av 42 meter höga torn med tillhörande teknikbodar. Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på denna ansökan. Synpunkterna ska lämnas in senast 30 november.

Till Miljö- och byggförvaltningen har inkommit fyra ansökningar om bygglov för uppförande av 42 meter höga torn med tillhörande teknikbodar inom fastigheterna:

  • Alfta Kyrkby 77:1
  • Blommaberg 2:3
  • Gäddvik s:4
  • Ämnebo 16:4

Syftet med de nya tornen är att Telia behöver förbättra det allmänna mobilnätet i området. Andra verksamhetsutövare kommer att få möjlighet att inplacera sin utrustning i mast och bod.

Ansökningshandlingarna hålls tillgängliga i Ovanåkers kommuns reception. Långgatan 24, Edsbyn.

Eventuellt yttrande över ansökan ska lämnas in till Ovanåkers kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 828 80 Edsbyn senast 2020-11-30.

Frågor besvaras via e-post: miljo-bygg@ovanaker.se eller telefon, 0271-570 00.

Senast uppdaterad