Förskola med byggnadsställningar och byggmaterial runtom.

Ny förskola i Alfta börjar ta form

Arbetet med den nya förskolan i Alfta fortskrider enligt plan och husbyggnaderna är nu på plats. Runt årsskiftet beräknas bygget vara färdigt och under våren/sommaren 2023 färdigställs utemiljö och lekytor.

Förskolan planeras öppna i början på höstterminen 2023 och kommer att ersätta Tellus och modulerna på Nordanängs förskola.

Flygbild över byggarbetsplatsen där den nya förskolan byggs.

Området där den nya förskolan byggs.

Senast uppdaterad