Förskola med byggnadsställningar och byggmaterial runtom.

Ny förskola i Alfta börjar ta form

Arbetet med den nya förskolan i Alfta fortskrider enligt plan och husbyggnaderna är nu på plats. Runt årsskiftet beräknas bygget vara färdigt och under våren/sommaren 2023 färdigställs utemiljö och lekytor.

Förskolan planeras öppna i början på höstterminen 2023 och kommer att ersätta Tellus och modulerna på Nordanängs förskola.

Flygbild över byggarbetsplatsen där den nya förskolan byggs.

Området där den nya förskolan byggs.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.