Ny gång- och cykelväg utmed Bruggevägen i Edsbyn

Ovanåkers kommun kommer att bygga en 3 meter bred gång- och cykelväg
utmed Bruggevägen under 2018. Den kommer att anläggas på västra sidan
av vägen (vänstra sidan om man åker in från Centralgatan).

Den nya gång och cykelvägen ansluter i söder till passagen vid Centralgatan och i norr till
den nybyggda gång- och cykelvägen utmed Gyllenvägen vid Sommars.

Gång- och cykelväg utmed Bruggevägen i Edsbyn, Ovanåkers kommun

Gång- och cykelväg utmed Bruggevägen i Edsbyn, Ovanåkers kommun

För att få plats med gång- och cykelvägen kommer vägen behöva breddas något, men breddningen ryms inom kommunal mark.

På sträckan mellan broarna på Bruggevägen (bro över Lillån och Bågbron) är det för smalt att anlägga en gång- och cykelväg. Den sträckan kommer istället att bli ett gångfartsområde, vilket innebär att fordon och gående/cyklister kan vistas på samma villkor med låg hastighet. Detta gör
vi för att hela sträckan utmed Bruggevägen ska vara en säker och trygg miljö.

En sträcka på 100 meter i höjd med Östra Kvarngatan kommer att grävas ur och förstärkas och hela Bruggevägen norr om Centralgatan kommer att få en ny beläggning i samband med det här projektet.

Arbetena kommer att starta i slutet av april eller början av maj och pågå en bit in på hösten.

Om du har frågor går det bra att kontakta Ulf Stålberg, gatuchef på tfn 0271-574 43 eller ulf.stalberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-04-12 08.47