Ny lagstiftning för hygieniska verksamheter från den 1 juli

I maj 2021 fattade riksdagen beslut om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen kommer att innebära att kompetenskrav införs för dem som utför behandlingarna.

Estetiska kirurgiska ingrepp får endast utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens. Estetiska injektionsbehandlingar får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Behandlingar får endast utföras på personer som är 18 år eller äldre.
Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet.
Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner. Vilka dessa är framgår av förordningen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Dessa behandlingar kommer att ligga kvar under kommunens tillsyn.

Lagen träder i kraft den 1 juli

Mer information om lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mer information om förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen kommer löpande att ta fram vägledning kopplat till den nya lagen, som kommer att publiceras på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändring av 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd påverkar övriga stickande/skärande verksamheter

Till följd av den nya lagstiftningen om estetisk kirurgi och injektioner har det även gjorts en översyn av 38 och 45 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De nya reglerna innebär att verksamheter som bedriver hygienisk behandling och därmed omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Detta kommer att innebära att verksamheter som använder stickande/skärande verktyg, men som i nuläget inte har räknats som anmälningspliktiga, kommer att behöva anmäla sig till kommunen.

Ändringarna kommer att träda ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna kommer att ha fram till 1 september 2021 att anmäla sig till miljö- och byggnämnden.

Mer om förordningsändringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen kommer löpande att ta fram vägledning i form av frågor och svar kopplat till förändringarna av förordningen, som kommer att publiceras på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad