Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar både för dig som säljer tobak och för dig som röker.

Det här innebär nya tobakslagen

- Bara den som har tillstånd får sälja tobak, vilket innebär att alla som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan om att få sälja tobak och likande produkter.

- Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhängnade idrottsplatser, badplatser och lekplatser.

- Rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (vattenpipa).

- Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar ska följas.

- Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Målet - ett rökfritt Sverige år 2025

- Att införa rökförbud på fler allmänna platser kan bidra till att minska tobaksbruket, minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025, säger Annika Strandhäll, socialminister.

Har du redan anmält tobaks­försäljning?

Du som tidigare har anmält tobaksförsäljning får fortsätta att sälja dina tobaksprodukter fram till den 31 oktober. Du som vill fortsätta att sälja tobaksprodukter efter 31 oktober behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Information om ansökningar och avgifter kommer att publiceras under våren.

Utökat rökförbud/rökfria miljöer

För att fler människor ska slippa utsättas för passiv rökning och för att barn och ungdomar inte ska se rökning som en naturlig del av livet, utökas lagen med ett antal nya rökfria områden.

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av det nya rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Har du frågor?

Kontakta tillståndsenheten för alkohol och tobak:

Handläggare

Frasse Eriksson
Tfn 073- 275 39 90
E-post frasse.eriksson@kfhalsingland.se

Handläggare

Christer Skoglund
Tfn 073-275 39 98
E-post christer.skoglund@kfhalsingland.se

Senast uppdaterad 2019-04-03 11.36