Ny tobakslag från 1 juli 2019

Från och med 1 juli gäller en ny tobakslag i Sverige som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus.

Här blir det förbjudet att röka från och med 1 juli 2019:

 • Kollektivtrafikens områden utomhus, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde,
 • Uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
 • Inhängnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även badplatser eller om anläggningen används för andra aktiviteter som exempelvis konserter och mässor,
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • Vid entréer till lokaler där det råder rökförbud inomhus och som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer vid statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Följande områden har rökförbud sedan tidigare och det gäller fortfarande med nya lagen:

 • Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom,
 • Skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem,
 • Lokaler för hälso- och sjukvård,
 • Lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 • Restauranger och serveringar,
 • Lokaler där allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas,
 • Kollektivtrafikens lokaler,
 • Andra lokaler som allmänheten har tillträde till.

Produkter som omfattas av den nya lagen

Lagen gäller tobak och liknande produkter:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak
 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • vattenpipor
 • "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Så påverkar den nya lagen dig som företagare

Du som ska sälja tobak måste från och med 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos tillståndsenheten Kommunalförbundet Hälsinglandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Säljer du tobak på fler ställen måste du ansöka om tillstånd för varje ställe.

Du som redan har anmält att du säljer tobak behöver inte ansöka om tillstånd till 1 juli. Du kan fortsätta sälja tobaksprodukter fram till 31 oktober. Från 1 november måste alla som avser att sälja tobaksprodukter ha lämnat in en ansökan.

Vem har ansvaret för att rökförbudet följs?

Den som äger eller hyr en lokal eller ett område ansvarar för att utomhusmiljön är rökfri. Ägaren/hyresgästen ansvarar också för rökförbudet vid entrén, även om denne inte äger marken utanför entrén.

Rökförbudet vid lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som ansvarar för.

Den som ansvarar för ett rökfritt område är också ansvarig för att tydligt skylta om rökförbudet.

Hur långt sträcker sig det rökfria området?

Det står inte i lagen hur långt från en entré eller en uteservering man måste gå undan för att röka. Vid en entré bör rökförbudet normalt gälla inom minst ett par meters avstånd för att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök. Motsvarande resonemang ska användas på andra rökfria miljöer som inte är klart avgränsade.

Vid en uteservering anser tillståndsenheten att det bör vara ett rökförbud som är längre än ett par meter för att de som sitter på en uteservering inte ska utsättas för rök, men hur långt går inte att säga då förutsättningarna är så olika. Ett lämpligt avstånd kan vara ca. 10 meter.

Nya regler för snus

Den nya lagen gör det inte olagligt att snusa på allmänna platser. Det som blir nytt vad gäller snus är att styckförpackningar med portionssnus ska innehålla minst 20 portioner.

Varför införs en ny tobakslag?

Riksdagen har beslutat om den nya tobakslagen för att

 • bidra till att minska tobaksbruket,
 • fler människor ska slippa utsättas för passiv rökning,
 • barn och ungdomar inte ska se rökning som en naturlig del av livet,
 • minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar,
 • nå målet om ett rökfritt sverige till år 2025.

Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Mer information

Har du frågor? Kontakta tillståndsenheten Kommunalförbundet Hälsinglandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

Handläggare

Frasse Eriksson
Tfn 073- 275 39 90
E-post frasse.eriksson@kfhalsingland.se

Handläggare

Christer Skoglund
Tfn 073-275 39 98
E-post christer.skoglund@kfhalsingland.se

Senast uppdaterad 2019-06-27 15.00