Observationer av stora rovdjur

Allmänhetens rapporter av rovdjur är viktiga för länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet. Om du har observerat rovdjur kan du rapportera in det till länsstyrelsen.

Om du har sett varg eller annat rovdjur har du en viktig roll i inventeringen i form av rapportering av spår till länsstyrelsen. Även syn- och hörobservationer är viktiga.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren och de fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt.

Rapporteringen görs enklast via hemsidan www.skandobs.se Länk till annan webbplats. eller via mobilappen Skandobs (gratis att ladda ner).

På kontorstid kan du också ringa in rovdjursobservationer till länsstyrelsen: 010-225 10 00.

Sedan tidigare har Ovanåkers kommun också en e-tjänst för klagomål på vilda djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som exempelvis skabbrävar nära samhället.

Senast uppdaterad