Omslag på broschyren Om krisen eller kriget kommer

Om krisen eller kriget kommer

Nu under Krisberedskapsveckan skickas broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till alla hushåll i landet. Det är MSB som tagit fram den i syfte att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig.

Borschyren kan väcka en oroskänsla hos många, men du kan vara lugn. Sverige är ett tryggt land att leva i och broschyren är bara till för att informera om hur du kan förbereda dig om något skulle hända. När du är välförberedd kommer du kunna hjälpa dig själv och andra på ett bättre sätt om det blir en kris.

Ett bra sätt att förbereda sig kan vara att prata om broschyren i familjen och visa filmen med Zillah och Totte för de minsta barnen.

Senast uppdaterad 2018-05-30 10.52