Skiss för väggmålningen på Södra skolan i Edsbyn

Södra skolans målning "Making friends"

Ovanåker på plats 30 i Årets konstkommuner

Bland 290 kommuner kom Ovanåkers kommun på plats 30 i granskningen Årets konstkommun 2017.

Årets konstkommuner 2017 är en granskning av kommunernas konstpolitik. Den bygger på kommunernas egna svar på en rikstäckande kommunenkät.

Carina Isaksson, kulturchef:

- Vårt fina resultat beror till stor del på att Ovanåkers kommun har arbetat aktivt för att utveckla konst som valbart ämne på Kulturskolan, införa MU-avtal (att konstnärer som ställer ut hos oss får ett fastställt arvode) och att vi tillämpat 1 % regeln, dvs att en procent av den totala kostnaden vid ny- och ombyggnation går till konstnärlig utsmyckning. Södra skolans stora väggmålning ”Making friends” är det senaste exemplet på det.

Leif Nordlöf, kulturkonsulent:

- I nya Vox Cultura har vi fått helt nya möjligheter för utställningar. Lokalerna är till exempel betydligt bättre och mer tillgängliga än tidigare.

Läs mer om granskningen härlänk till annan webbplats

Tyck till om sidan