Klassrum med kateder i förgrunden. En burk med pennor står på katedern

Ovanåker rankas som bästa skolkommun i Hälsingland

Hög andel barn i förskola, friska lärare och lärartäthet är några av de saker som placerar oss högt i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. Vi placerar oss på första plats bland kommunerna i Hälsingland och plats 15 bland Sveriges 290 kommuner.

I veckan presenterade Lärarförbundet resultatet av sin årliga ranking över Sveriges bästa skolkommuner. Den kategori där vi placerar oss bäst är Kommunen som huvudman, vilket handlar om hur kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningar som ges till våra lärare.

– Det känns bra, att vi har låg personalomsättning och stor andel friska lärare är glädjande. Det som bekymrar mig är den riksaviserade lärarbristen och utvecklingen gällande lärares löner. Vi har även en del utmaningar exempelvis andelen elever som lämnar årskurs 9 med godkända betyg i samtliga ämnen, säger Christer Andersson, tillförordnad skolchef.

En ranking över hur kommunen satsat på sin skola

Lärarförbundet rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar de på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. Kriterierna som man har tittat på är:

  1. Resurser till undervisning
  2. Utbildade lärare
  3. Lärartäthet
  4. Friska lärare
  5. Lärarlöner
  6. Kommunen som huvudman
  7. Andel barn i förskola
  8. Meritvärde årskurs 9
  9. Andel godkända elever
  10. Fullföljd gymnasieutbildning

Se hur Ovanåkers kommun rankas i de olika kategorierna på Lärarförbundets webbplats.länk till annan webbplats

Går inte att jämföra med tidigare års rankingar

En stor nyhet med årets rankning är att den från och med i år baseras på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun får en rankningsplacering men också ett individuellt indextal. Indextalet gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egen utveckling över tid oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig. Det gör också att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar.

Senast uppdaterad 2019-10-18 10.28