Ovanåkers kommun deltar i totalförsvarsövning

Med början i november och med fortsättning under 2020 genomförs en totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar vid olika tillfällen tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Det här är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft vid ett eventuellt angrepp. Övningen är en möjlighet för Ovanåkers kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Vår kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar.

Fredrik Pahlberg, kommunchef:

- Det är viktigt av vi övar vår kommun och våra bolag kontinuerligt i att hantera de förmågor som vi behöver för att kunna hantera olika typer av kriser och andra samhällsstörningar. Det är samma förmågor som gör att vi kan bidra som en del i Sveriges totalförsvar. Kommunernas och därmed Ovanåkers roll i totalförsvaret är helt ny och något som vi sedan en tid tillbaka planerar för.

Vad är en totalförsvarsövning?

Totalförsvarsövningen är en nationell övning beslutad av regeringen och en del i att stärka totalförsvaret - det militära och civila försvaret tillsammans. Målet är att övningen kommer öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krisorganisation
  • krigsplacering av personal
  • kompetenshöjning av kommunledningar

Senast uppdaterad 2019-12-03 16.08