Ovanåkers kommun har blivit medlem i Sveriges Ekokommuner

Ovanåkers kommun har blivit medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner som arbetar för långsiktig hållbar utveckling.

Organisationen ska främja utveckling utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. Bland annat kommer Ovanåkers kommun varje år jämföra koldioxidutsläpp från tjänsteresor och förnybar energi i kommunala lokaler.

Beslutet om medlemskap i Sveriges Ekokommuner är taget i Kommunfullmäktige och Ovanåkers kommun blev invalda i föreningen under deras senaste styrelsemöte.

Senast uppdaterad 2019-08-29 11.16