Ovanåkers kommun har fått Allergipris

Allergipriset delas ut av Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker för att någon, företag eller privatperson, gör något bra inom allergiområdet. I år var det Ovanåkers kommun som fick priset.

Nominering

Ovanåkers kommuns anställda är förebilder för andra kommuner och resten av samhället, p.g.a. att de även kommer ihåg våra medlemmar då det handlar om anpassning efter funktionshinder. Ofta glöms astma och allergi bort då det anpassas för allmänheten, i skola/arbete och under fritiden men inte i Ovanåkers kommun. Dels har Ovanåkers kommun Tillgänglighetspolicyn med bl.a. djurfritt/nötfritt vid kommunens lokaler inkl. idrottsanläggningar samt utbildar sin personal i kunskap om astma och allergi. Kunskap ger bättre förutsättningar för våra medlemmar.

De anställda Carina Isaksson, kulturchef, Kajsa Stenlund, kostchef och Åke Lind, Voxnadalens gymnasium är tre som under 2016 bokat föreläsningar och informationstillfälle för att sprida kunskap och anpassning bland sina medarbetare. Vi är enormt tacksamma för att bo och vara aktiv i en kommun som tänker på våra medmänniskor som lever med astma och/eller allergi.

Tyck till om sidan