Ovanåkers kommuns logotyp med illustration av saker man kan göra i kommunen

Ovanåkers kommun har fortsatt stark ekonomi

Trots coronapandemin ligger många av våra verksamheter på plus. Vi har en god kostnadskontroll och vi prognostiserar för helåret ett positivt resultat på 9,9 miljoner.

Nämnderna bedöms till största del hålla sina årsbudgetar trots ökade kostnader p.g.a. coronapandemin. Staten ska kompensera för dessa ökande kostnader och som det ser ut just nu så kommer kommunen eventuellt vara överkompenserade för 2020. Hur mycket staten kommer att ge kompensationer för dessa merkostnader år 2021 är dock oklart.

Jag är trygg med resultatet för år 2020. Det är bättre än planerat, säger kommunchef Fredrik Pahlberg.

Ett av de områden som går tungt just nu är försörjningsstödet. En trend som gäller för hela landet är att kostnader för försörjningsstöd ökar och att de bedöms öka ytterligare i spåren av corona.

Vi behöver göra mer inom försörjningsstödet! Även om ökade kostnader i år kompenseras av det bättre resultatet i övriga områden, så planerar förvaltningarna för flera åtgärder för att möta ökningen av antal mottagare av försörjningsstöd och få dem i egen försörjning, säger Fredrik Pahlberg.

Senast uppdaterad 2020-10-30 11.31