toalettskylt

Ovanåkers kommun har höga halter amfetamin i avloppsvattnet

I Ovanåkers kommun bedrivs ett drogförebyggande arbete (ANDT) och även ett arbete för att erbjuda stöd och behandling till de som behöver i ett så tidigt skede som möjligt.

Som en del i ANDT-arbetet ingår att på olika sätt samla information i syfte att skapa en lägesbild. Sedan en tid tillbaka genomförs mätningar av kommunens avloppsvatten. Mätningarna har påvisat höga doser av amfetamin.

Arbetet med att förebygga narkotikaanvändning är till stor del inriktat på att förebygga att barn och unga inte ska komma i kontakt med och prova narkotika.

Här kan du läsa om Ovanåkers kommuns drogförebyggande arbete:

Drogförebyggande arbete i Ovanåkers kommun

För mer information, kontakta ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Fakta om amfetamin

I Sverige är amfetamin tillåtet för behandling av ADHD och narkolepsi om läkare skrivit ut det. Den här texten handlar om amfetamin som införskaffas illegalt och inte amfetamin som förskrivs i medicinskt syfte.

Amfetamin är en kemiskt framställd drog. Det påverkar hela det centrala nervsystemet. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar men kan även sniffas eller injiceras

Den klassiska effekten av amfetamin består av en kortvarig euforiserande effekt med:

 • Ökad vakenhet och självkänsla
 • Stärkt självkänsla, självförtroende och ökat självhävdelsebehov.
 • Ökad psykisk och fysisk energi
 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Hyperaktivitet
 • Tankeflykt
 • Ökad impulsivitet
 • Ökad aptit
 • Ökad sexuell lust
 • Förhöjd sinnesstämning under en kort period följt av en långvarig dysforisk period.

Efterhand utvecklas toleransökning, med risk för hallucinationer och vanföreställningar. Amfetaminet brukas därför i regel med några timmars intervall under några dagar eller upp till en vecka. Efter detta behöver personen återhämta sig - sova och vila ut. Under denna återhämtningsperiod är det inte ovanligt att personen vänder sig till cannabis eller heroin.

öga med stor pupill

Vanliga symtom efter en längre tids substansbruk:

 • Oro
 • Ångest
 • Irritabilitet, aggressivitet
 • Sömnsvårigheter
 • Hallucinationer
 • Nedstämdhet
 • Akut psykos
 • Paranoida vanföreställningar med hög grad av misstänksamhet och aggressivitet
  - Paranoian försvinner i regel efter en tids abstinens

Effekter vid substansbruk:

 • Hyperaktivitet och motorisk oro.
 • Stora pupiller
 • Stirrig blick
 • Flush (hudrodnad, blodvallningar)
 • Taktila hallucinationer, myrkrypningar med kliande, särskilt över underarmar
 • Klåda och myrkrypningar
 • Monotona rörelser
 • Koordinationssvårigheter
 • Tuggningar
 • Tics
 • Svårigheter att stå still och ett intensivt beteende (man blir ”speedad”)

Amfetaminbruk kan leda till flera allvarliga psykiska och fysiologiska effekter och symptom, även akut överdosering.

Amfetamin och miljö

Framställning av Amfetamin genererar påtagliga mängder miljöfarligt avfall som ofta dumpas i naturen, i vatten, bränns upp eller grävs ner. Ett ensamt kilo Amfetamin ger upp till 40 liter miljöfarligt avfall.

Det vi gör påverkar även vår omgivning. Att använda narkotika påverkar även hälsan hos de anhöriga. Barn som växer upp i hem där narkotika förekommer riskerar att fara illa av det. Alkohol och narkotikaklassade substanser förekommer ofta i våld i nära relationer.

reflektion av en person i en vattenpöl

Stöd och hjälp finns att få inom kommunen

Till dig som använder amfetamin och behöver stöd.
Till dig som är anhörig.
Till dig som vill ha mer information:

Beroendemottagningen

Skadligt bruk och beroende


Till dig som behöver stöd från beroendesjuksköterska eller läkare:

Beroendecentrum Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som är orolig för ett barn:

Barn som far illa

Till dig som är orolig för en vuxen:

Skadligt bruk och beroende

hjärta

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.