Ovanåkers kommun har övat totalförsvar

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag.

2020 påbörjades en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen skulle bidra till att öka Sveriges motståndskraft. På grund av coronapandemin fortsätter övningen även under 2021.

Den 7 oktober deltog politiker och några tjänstepersoner från Ovanåkers kommun på en seminaredag med fokus på att diskutera erfarenheter och lärdomar kring krishantering som vi nu kan omsätta i åtgärder. 

Övningsledningen för TFÖ 2020 hade tagit fram ett seminarieunderlag som tog tillvara såväl lärdomar från pandemihanteringen som viktiga kärnfrågor för den fortsatta totalförsvarsutvecklingen.

TFÖ 2020 är den första övningen på flera decennier då stora delar av totalförsvaret har övat tillsammans. Övningen har gett oss lärorika erfarenheter och vi har gemensamt tagit viktiga steg mot ett modernt totalförsvar.

- Seminariet har skapat ett mycket bra engagemang hos dem som deltagit. Det är alltid givande att sätta sig tillsammans och diskutera. Även om vi det senaste året har hanterat en pågående pandemi, så är det viktigt att stanna upp och reflektera kring våra erfarenheter och lärdomar. Dessutom är det nödvändigt att pröva perspektivet höjd beredskap, eftersom exempelvis lagstiftning skiljer sig åt i kris och i krig. Vi har tillsammans summerat seminariedagen genom att ta fram en åtgärdslista för vårt fortsatta arbete med att bygga vår totalförsvarsförmåga, säger kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund (S).

Senast uppdaterad