Ovanåkers kommun och Alfta-ÖSA OK ingår överenskommelse om partnerskap för Forsparken i Alfta

Med syfte att utveckla verksamheterna runt Forsparkens camping och vandrarhem, samt Kvarnsvedens badplats, har Ovanåkers kommun och Alfta-ÖSA OK idag onsdag den 28 april ingått en överenskommelse om partnerskap.

Genom detta samarbete kommer det tätortsnära friluftslivet och förutsättningarna för barn och ungas fysiska aktivitet att stärkas. Gemensamma aktiviteter för att marknadsföra Friluftslivets år 2021 planeras som en del av detta. Kommunen kvarstår som ägare men Alfta-ÖSA OK tar över driftsansvaret för camping, vandrarhem och badplats vilket parterna ser kommer att leda till en utveckling av besöksnäringen i kommunen. Överenskommelsen sker genom Idéburet Offentligt Partnerskap och innebär att parterna samfinansierar verksamheterna.

Henrik Eklund, biträdande kommunchef, kommenterar:

"Campingen och vandrarhemmet i Forsparken har de senaste säsongerna drivits på ett sätt som underutnyttjar dess stora potential. Kommunen har tyvärr inte haft möjlighet att avsätta de resurser som krävs för att göra dessa till den pärla de skulle kunna vara. Den personal som jobbat har gjort ett strålande jobb, men de har varit för få och har bara varit anställda under delar av året. Tack vare detta partnerskap får vi en person på heltid som vår partner nu ska tillsätta och ett stort ideellt engagemang från föreningen. Genom detta kan verksamheterna nu ta stora steg framåt. Partnerskapets värdegrunder är inkludering, mötesplats och barn och ungas fysiska aktivitet. Partnerskapet kommer till att börja med att pågå under 2021 och 2022."

Senast uppdaterad