Ovanåkers kommun ökar tillgängligheten till att söka försörjningsstöd 

Slopade telefontider och en förbättrad e-tjänst för att söka försörjningsstöd ska ge medborgarna bättre tillgänglighet.

Försörjningsstöd kan beviljas till uppehälle, hyra och vissa andra kostnader. För att kunna få försörjningsstöd måste två villkor vara uppfyllda; dels att det saknas pengar eller tillgångar och dels att man inte kan få eller ta något arbete som ger tillräcklig inkomst.

Tidigare kunde man inte som förstagångsansökare söka via e-tjänsten utan var tvungen att använda en blankett. Nu har e-tjänsten förbättrats och man kan söka direkt via e-tjänsten.

Marie Sörensen, enhetschef för individ- och familjeomsorgen:

- Genom e-tjänsten tror vi att flera kommer kunna ansöka digitalt, även förstagångssökare. Vi har även tagit bort telefontiderna för att underlätta kontakten med oss ytterligare.

Här finns mer information om hur du söker försörjningsstöd

Senast uppdaterad