Ovanåkers kommun uppmärksammar Earth Hour

Lördag den 30 mars är det återigen dags för Earth Hour och i år med temat biologisk mångfald. Välkomna till St: Olofs kapell i Edsbyn!

Ovanåkers kommun uppmärksammar Earth hour med en dansuppvisning med temat biologisk mångfald av klasser från Roteberg och Viksjöfors skola. Barnen kommer även att visa upp bilder m.m med just temat biologisk mångfald.

Tid och plats: Uppvisningen sker under Earth Hour den 30 mars klockan 20.30 – 21.30 i St: Olofs kapell i Edsbyn där det även bjuds på fika för alla som kommer. Välkomna!

Earth Hour med nytt tema: biologisk mångfald

I och med att Earth Hour har växt med åren så har även konceptet med Earth Hour förändras genom att varje år belysa olika problem som vi står inför. Det här året har WWF valt att fokusera på den minskade biologiska mångfalden och vad vi som individer kan göra för att öka den biologiska mångfalden och minska klimatutsläppen. I Sverige finns det drygt 4000 rödlista arter, vilket är en klassning att arten är hotad på något sätt. En minskning av den biologiska mångfalden påverkar inte bara arterna utan även ekosystemet och oss människor. Vi människor är beroende av friska och välfungerande ekosystem, för genom ekosystemtjänster sker pollinering av växter, vattenrening och kontroll av skadedjur. Skulle arterna som utför dessa tjänster försvinna så skulle livsmedelsförsörjningen och tillgång till medicin hotas.

Vi som individer kan vara med och påverka denna negativa trend genom att förändra vårat beteende och därmed minska vår egen klimatpåverkan. Stora delar av den minskade biologiska mångfalden beror på överkonsumtion och en omställning till en mer hållbar livsstil skulle motverka denna förändring.

Biffen, bilen, bostaden, börsen och butiken

WWF och Earth Hour pekar ut fem teman som man enkelt kan påverka som kallas fem B:n. Dessa är:
Bilen – som står för alla resor och transporter
Biffen – maten vi äter
Bostaden – vårt hem och andra byggnader
Börsen – vårt ekonomiska sparande
Butiken – prylar vi köper

För att läsa mer om dessa och få massor av bra tips på hur man själv kan påverka sina klimatutsläpp kan man läsa mer på https://www.wwf.se/earth-hour/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var med och släck ljuset för klimatet och den biologiska mångfalden lördagen den 30 mars mellan klockan 20.30 och 21.30. WWFs Earth Hour är världens största miljömanifestation med hundratals miljoner människor som visar sitt engagemang genom att släcka ljuset under en timmes tid med syftet att skicka en signal till politiker att ta klimatförändringarna på allvar. Var med och delta du med.

Senast uppdaterad 2019-03-29 08.47