Ovanåkers kommun utsatt för IT-intrång

Ovanåkers kommun har utsatts för ett IT-intrång som orsakats av en säkerhetslucka i Microsofts Exchange-miljö. Intrånget tycks vara en del av en samlad global IT-attack mot ett stort antal företag och organisationer. 

Microsoft har erbjudit ett åtgärdspaket med systemuppdateringar som löser problematiken och som Ovanåkers kommun nu har genomfört. Vi utreder om någon olovligen har kunnat ta del av information från våra system genom säkerhetsluckan, men hittills finns inget som talar för att det har skett.

Biträdande kommunchef Henrik Eklund:

- Vi agerade så snabbt vi kunde, men det finns indikationer på att attacken delvis redan hade påbörjats när vi uppdaterade våra system. Det är för tidigt att uttala sig om konsekvenserna av detta då vi är mitt inne i arbetet. Just nu kan vi dock inte se att någon känslig information har läckt. Detta är en mycket allvarlig händelse som återigen påminner oss om vårt moderna samhälles sårbarhet.

Senast uppdaterad