Kollage med bilder på översvämningar från Översvämningsportalen

Översvämningsportalen

Så här i snösmältningstider med höga vattenflöden till följd vill vi passa på att tipsa om vår tjänst Översvämningsportalen. En karta där du kan se hur översvämningen 1985 drabbade kommunen och hur de beräknade 50-, 100- och 200-årsflödena kan påverka området där du bor.

Översvämningsportalen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Gävleborg och Ovanåkers kommun och visar utbredningen av 1985 års översvämning och MSBs översvämningskartering från 2013.

I kartan kan du se filmklipp, tidningsartiklar, bilder i Edsbyn och Alfta från översvämningen 1985. Du kan även se översvämningskarteringen för 50-årsflödet, 100-årsflödet, 200-årsflödet samt det beräknade högsta flödet gjorda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Senast uppdaterad 2018-04-23 10.57