Planerar du att bygga i sommar?

Lämna in din bygglovansökan/bygganmälan redan nu då handläggningstiden är kortare än när byggsäsongen börjar.

Senast uppdaterad 2019-03-12 07.57