Vinterväg

Problem med vinterväglaget

Upptäcker du en sträcka/yta som det är problem med väglaget, meddela gärna det till vår jour som kan åtgärda det i ett tidigt skede.

Det är utmaningar med väglaget den här vintern eftersom det grus som vi lägger på, ligger kvar bara någon timme innan det smälter igenom. Därför upplever många att våra gator och gång- och cykelvägar är isiga.

Meddela oss gärna om du upplever någon gata/gång- och cykelväg/parkering som isig. Telefonnummer: 070-385 71 63 (NCC journummer).

Senast uppdaterad