Surströmming i Grängsbo

Foto: Khaled Zouroum

Projekt för äldre utrikesfödda

Målgruppen är äldre utrikesfödda människor som befinner sig i socialt utanförskap och har svårt är att hantera ensamhet.

"ISU-ingen ska lämnas utanför" är ett projekt som drivs och ägs av Ovanåkers kommun – Arbetsmarknadsenheten, SPF Seniorerna Edsbyn, PRO, Hälsocentralen och som finansieras genom Länsstyrelsen i Gävleborg.

Syfte är att arbeta för att förhindra utanförskap, förbättra integration, skapa en meningsfull vardag, tillhörighet och ett socialt sammanhang. Även att minska ett digitalt utanförskap och förbättra kunskapen om hälsa, kost och sjukdomarna som är de vanligast förekommande i de äldre åldrarna.

Målet är att äldre nyanlända skapar ett socialnätverk med jämngamla svenskar. Effekten är förbättrad hälsa och KASAM (känsla av sammanhang)och en förbättrad integration mellan inrikes och utrikesfödda medborgare i kommunen.

Senast uppdaterad