De blå punkterna visar var provgropsgrävningarna ska ske.

De blå punkterna visar var provgropsgrävningarna ska ske

Provgropsgrävning för geoteknisk utredning vid Nabban i Alfta

Fredagen den 1 april utför vår konsult grävning av 7 gropar för provtagning vid Nabban i Alfta.

Grävningarna genomförs för att göra en geoteknisk utredning av marken inför projektering av vatten, avlopp och väg. Grävningarna sker med grävmaskin.

Detta arbete är sen underlag för den detaljplan som preliminärt kommer ut i juni för medborgare att lämna synpunkter på.

Detaljplanen tas för att möjliggöra byggnation för enfamiljshus i området men även för att säkerställa området för fortsatt friluftsliv.

För frågor om detaljplanearbetet vid Nabbanområdet, kontakta planarkitekt Hanna Gäfvert, tfn: 0271-570 49.

Senast uppdaterad