Brygga i vattnet bredvid en badstrand

Provsvar från badvattenprover

Tisdagen 17 juli tog vi prover på badvattnet i Voxnan vid Kvarnsveden och i Öjebäcken. Provsvaren visar att vattnet är tjänligt enligt vägledning för badvatten. Därmed kan du fortsätta simma lugnt vid våra centrala badplatser.

Vid provtagning mäts vattentemperaturen och man gör en bedömning av om det är algblomning i vattnet.

Man undersöker också genom laboratorieanalys om provet innehåller bakterietyperna Escherichia coli och Intestinala enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos människor men även hos andra varmblodiga djur, men ska normalt inte finnas i våra badvatten.

Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då kan det även finnas andra bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av.

Källa: Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Resultat från provsvar

Våra provsvar visar att halterna av Escherichia coli och Intestinala enterokocker är långt under gränsvärdena för att vara otjänligt.

Resultat från Kvarnsveden

  • Escherichia coli: 3/100 ml
  • Intestinala enterokocker: 6/100 ml
  • Vattentemperatur vid provtagning: 23.6 °C

Resultat från Öjebäcken

  • Escherichia coli: 13/100 ml
  • Intestinala enterokocker: 11/100 ml
  • Vattentemperatur vid provtagning: 20.8 °C

Gränsvärden

‌I Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG version 10 2016-05-12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedöms halterna enligt följande gränsvärden.

Parameter

Tjänligt

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt

Escherchia coli

≤100

>100-1000

>1000

Intestinala enterokocker

≤100

>100-300

>300

Senast uppdaterad 2018-10-31 11.06