Brygga i vattnet bredvid en badstrand

Provsvar från badvattenprover

Uppdaterad information 2018-08-23 kl. 12.00

Uppdaterad information 2018-08-23 kl. 12.00

Vi har fått provsvar från badvattenprover som togs i Öjebäcken och vid Kvarnsveden 14 augusti.

Öjebäcken i Edsbyn

 • Escherichia coli 9/100 ml
 • Intestinala enterokocker 2/100 ml
 • Vattentemperatur vid provtagning 18.1 °C

Provsvaret från Öjebäcken visar att bakteriehalterna har sjunkit mycket och är nu långt under gränsvärdena för att vara otjänligt.

Kvarnsveden i Alfta

 • Escherichia coli 5/100 ml
 • Intestinala enterokocker 5/100 ml
 • Vattentemperatur vid provtagning 17.5 °C

Provsvaret från Kvarnsveden visar att bakteriehalterna nu är ännu lägre än vid den förra provtagningen vilket gör att de är fortsatt långt under gränsvärdena för att vara otjänligt.

Se gränsvärden för bedömning längst ner på den här sidan.

Uppdaterad information 2018-08-14 kl. 12.40

Vi har fått mer utförliga provsvar från proverna som togs i Öjebäcken och vid Kvarnsveden förra veckan 6 augusti. Vi kommer att ta nya prover idag tisdag 14 augusti. Mer information från dem kommer när vi fått provsvaren.

Öjebäcken i Edsbyn

 • Escherichia coli 18/100 ml
 • Intestinala enterokocker 170/100 ml
 • Vattentemperatur vid provtagning 21.5 °C

Provsvaret från Öjebäcken visar att halterna av bakterietypen Escherichia coli var 18/100 ml vilket är långt under gränsvärdena för att vara otjänligt. Halterna av Intestinala enterokocker var, som vi rapporterade förra veckan, 170/100 ml vilket gör att badvattnet bedöms vara tjänligt med anmärkning.

Kvarnsveden i Alfta

 • Escherichia coli 16/100 ml
 • Intestinala enterokocker 10/100 ml
 • Vattentemperatur vid provtagning 20.5 °C

Provsvaret från Kvarnsveden visar att bakteriehalterna har sjunkit sedan den förra provtagningen och är nu långt under gränsvärdena för att vara otjänligt.

Se gränsvärden för bedömning längst ner på den här sidan.

Uppdaterad information 2018-08-08 kl. 12.00

Nya prover på badvattnen i Öjebäcken och vid Kvarnsveden togs i måndags 6 augusti. Vi har fått ett kortfattat provsvar om en anmärkning från provet som togs i Öjebäcken.

Provsvaret visar att halterna av bakterietypen Intestinala enterokocker har ökat en aning till 170/100 ml (130/100 ml vid förra provtagningen) vilket gör att badvattnet bedöms vara tjänligt med anmärkning. Det betyder att det inte är någon fara att bada i vattnet men anmärkningen gör att vi behöver ta fler prover inom tre dygn för att hålla koll på att halterna av bakterier inte ökar.

Se gränsvärden för bedömning längst ner på den här sidan.

Uppdaterad information 2018-08-02 kl. 14.30

Prover av badvattnet i Voxnan vid Kvarnsveden i Alfta och Öjebäcken i Edsbyn visar att vattnet är otjänligt. Det innebär att det finns höga halter av bakterier i vattnet, men än finns ingen anledning till oro.

Vi har just fått svar från de prover som vi tagit av badvattnet i Kvarnsveden och Öjebäcken 31 juli. Provsvaret visar att det finns höga halter av bakterietypen Escherichia coli i Öjebäcken och i Kvarnsveden är det bakterien Intestinala enterokocker som ligger över gränsvärdet. När det finns höga halter av dessa bakterier är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn.

– Vi vill uppmärksamma allmänheten att det i början av veckan fanns höga halter av bakterier i badvattnet vid Kvarnsveden och Öjebäcken. Innan vi går ut med en varning behöver vi ta fler prover för att säkerställa att det inte rör sig om en kortvarig förorening. Höga halter i badvatten kan leda till magont, diarré och kräkningar om man sväljer vattnet, säger miljöinspektör Aleksandra Goral.

Dammluckorna i Malvik ovanför Kvarnsveden har öppnats för att öka vattenflödet och på så sätt minska koncentrationen av bakterier i vattnet.

Kortvarig förorening

I Vägledning för badvattenlänk till annan webbplats benämns kortvarig förorening som en mikrobiologisk påverkan som har klart identifierbara orsaker och som bedöms upphöra inom tre dygn.

Eftersom det här senaste provet skiljer sig så mycket från provet som gjordes i mitten av juli kan det mycket väl röra sig om en kortvarig förorening.

Uppmaning om att använda toaletterna

För att undvika att badvattnet förorenas vill vi uppmana alla som badar vid Kvarnsveden och Öjebäcken att använda toaletterna i närheten. Vid Kvarnsveden finns toalett utställd vid badplatsen. Vid Öjebäcken finns toalett på Hembygdsgård Mårtes.

Resultat från provsvar

I Öjebäcken är halterna av Escherichia coli 1700/100 ml och Intestinala enterokocker 130/100 ml.

I Kvarnsveden är halterna av Intestinala enterokocker 370/100 ml.

Gränsvärden

‌I Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG version 10 2016-05-12länk till annan webbplats bedöms halterna enligt följande gränsvärden.

Parameter

Tjänligt

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt

Escherichia coli

≤100

>100-1000

>1000

Intestinala enterokocker

≤100

>100-300

>300

Senast uppdaterad 2018-08-23 11.58