Rapportering av farligt avfall från 1 november

Miljö- och byggförvaltningen vill uppmärksamma verksamhetsutövare i kommunen om att farligt avfall ska rapporteras in till ett nytt avfallsregister från och med 1 november.

Det här gäller verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall.

Senast uppdaterad