Region Gävleborg genomför smittspårning i samarbete med miljö- och byggförvaltningen

Under augusti månad har personer i kommunen insjuknat i diarréer och Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg genomför smittspårning i samarbete med miljö- och byggförvaltningen.

Smittskyddsenheten har konstaterat att ett 10-tal personer totalt har konstaterats vara smittade av Cryptosporidium inom Ovanåkers kommun. Av de som har smittats har ungefär hälften en egen vattenkälla och hälften har kommunalt vatten. Enligt Smittskyddsenheten finns ingen misstanke om att det är det kommunala vattnet, vilket det har förekommit ryktesspridning om. Det senaste fallet konstaterades den 19 augusti.

Cryptosporidium är en parasit som inte omfattas av den normala provtagningen. Som en säkerhetsåtgärd har Helsinge Vatten valt att genomföra provtagning specifikt för cryptosporidium för att säkerställa att smittan inte kommer från det kommunala dricksvattnet. Svar väntas komma under nästa vecka.

Cryptosporidium kan förutom genom vatten spridas via mat och husdjur.

Senast uppdaterad