Rent vatten som spolar av händerna

Restriktioner i användandet av kommunalt dricksvatten

Vi påminner om att det fortfarande är restriktioner gällande kommunalt dricksvatten och vårt bolag Helsingevatten går ut med att det är ett kritiskt läge.

I våra stora vattentäkter är grundvattennivåerna normala för årstiden, men HelsingeVatten uppmanar ändå till försiktighet i användandet.

Vad betyder kritiskt läge?

Kritiskt läge innebär att man ska undvika att fylla pooler eller badtunnor, undvika att använda vattenslang eller vattenspridare och att använda högtryckstvätt.

Bevattningsförbud i Voxnabruk

I Voxnabruk är läget värre, med mycket låg grundvattennivå. Där har HelsingeVatten infört bevattningsförbud och informerat de boende via sms.

Bevattningsförbud innebär att dricksvatten bara får användas till mat, dryck och personlig hygien. Det är inte tillåtet att vattna med vattenslang eller vattenspridare, att använda högtryckstvätt eller att fylla pooler, badtunnor eller liknande.

Senast uppdaterad