Risk för gräsbrand

Enligt en varning från SMHI så råder just nu stor risk för gräsbrand i vårt område.

Det är just nu stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Vidta därför stor försiktighet vid eldning utomhus.

Varningen är utfärdad den 10 maj och gäller hittills 10-11 maj. Informationen uppdateras.

Läs mer på SMHI:s hemsida:

Senast uppdaterad