Celsiusskolan

Rivningen av gamla skolbyggnaden vid Celsius försenad

Just nu pågår ett arbete inför att riva byggnaden som tidigare användes som låg- och mellanstadieskola för Celsiusskolan. Ambitionen har varit att rivningen vid den här tidpunkten skulle ha varit igång.

På grund av att kommunen upptäckt högre halter än väntat av PCB och Asbest i byggmaterialet är rivningsprocessen försenad. Just nu arbetar kommunen med att inventera byggnaden för att kartlägga omfattningen av det miljöfarliga materialet. Vid ett senare skede kommer en sanering att genomföras innan själva rivningen kan sättas igång.

Inventering och sanering av det miljöfarliga materialet genomförs för att inte onödiga tilläggs- och deponikostnader ska uppstå vid rivningen samt för att miljöfarliga ämnen inte ska bli kvar i marken på området eller spridas i naturen.

På grund av detta har rivningen försenats.

Skadegörelse på byggnaden

Tyvärr har det skett en hel del skadegörelse på byggnaden vilket resulterat i bland annat krossade fönsterrutor. Med anledning av det har kommunen satt träskivor över fönsterpartier.

Senast uppdaterad