Celsiusskolan

Rivningen av gamla skolbyggnaden vid Celsius försenad

På grund av högre halter av PCB och Asbest i byggmaterialet är rivningsprocessen försenad. En utredning över föroreningssituationen är gjord och ambitionen är att riva byggnaden under året.

På grund av de höga halterna av PCB och Asbest kommer en sanering att genomföras innan själva rivningen kan sättas igång. Sanering av det miljöfarliga materialet genomförs för att inte onödiga tilläggs- och deponikostnader ska uppstå vid rivningen samt för att miljöfarliga ämnen inte ska bli kvar i marken på området eller spridas i naturen.

Målsättningen är att rivningen kommer ske under året.

Senast uppdaterad