Rivningsarbete i centrala Edsbyn

Byggnaden på fastigheten Södra Edsbyn 12:21 i centrala Edsbyn kommer att rivas under vecka 41, 5-9 oktober.

Rivningsarbeten kommer att pågå vardagar kl. 07.00-19.00. Om du har frågor, kontakta planeringschef Johan Olanders, e-post johan.olanders@ovanaker.se

Här ligger Södra Edsbyn 12:21

Senast uppdaterad