Rivningsentreprenader

MH Demontering AB är upphandlade att utföra rivningsentreprenader på fastigheterna Södra Edsbyn 62:1 (Gamla Faluvägen 16) samt Södra Edsbyn 12:21 (Hans Lidmans väg 5).

Entreprenören kommer att vidta åtgärder för att begränsa eventuella störningar som kan komma att orsakas av rivningarna. Om problem ändå uppstår var vänlig kontakta Ovanåkers kommun.

Rivningarna kommer att inledas tidigast 13 juli respektive 20 augusti.

Senast uppdaterad 2020-10-30 11.27