Flygbild över Alfta centrum med vissa gulmarkerade vägområden.

Rösta på hur du vill utveckla Alfta centrum

Just nu har vi fått in 46 förslag på hur ni medborgare vill utveckla centrummiljöerna i Alfta. Över 100 röster har redan kommit in på förslagen. Gå in och rösta du med!

Senast uppdaterad