En hand hämtar valsedlar

Rösträkning

En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på kvällen den 11 september efter att vallokalerna stängt klockan 20.00, dels på onsdagen efter valdagen. Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen efter valdagen. Rösträkningarna är offentliga att delta vid.

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

När röstningen avslutats på valdagen börjar rösträkningen i varje vallokal. I vallokalen räknas de röster som tagits emot under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.

Endast större partier redovisas

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat innan det är alltför sent räknar och rapporterar de endast rösterna för de partier som förväntas kunna få mandat.

Övriga partier som anmält sig till valet räknas gemensamt. Dessa partiers röster redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Personrösterna räknas inte i den preliminära rösträkningen.

Resultatet rapporteras på val.se

När ett valdistrikt, det vill säga en vallokal, har räknat rösterna på valkvällen rapporterar de resultatet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen registrerar resultaten i Valmyndighetens system som sammanställer en preliminär röstfördelning mellan partierna. När flertalet valdistrikt är klara med sin räkning beräknar Valmyndigheten även en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Resultatet visas direkt på val.se. Valmyndigheten levererar även valresultatet löpande direkt till flera nationella medier

Onsdagsräkningen/preliminär rösträkning

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Den preliminära rösträkningen kommer att genomföras onsdagen den 14 september kl. 10 i sammanträdesrum A, kommunkontoret i Edsbyn.

Rösterna skickas till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden lämnar över rösterna till länsstyrelsen vid två tillfällen, dels på måndagen efter valet och sen efter onsdagsräkningen.

Senast uppdaterad