Flygbild över byggarbetsplatsen där den nya förskolan byggs.

Området där den nya förskolan byggs.

Så går bygget av ny förskola i Alfta

Arbetet med den nya förskolan fortskrider enligt plan. För närvarande pågår arbetet med väg, gång- och cykelväg samt förberedelser för byggnadens grund.

Under hösten kommer byggnaden att monteras genom att färdiga moduler ställs på plats. Julen 2022 beräknas bygget vara färdigt och under våren/sommaren 2023 färdigställs utemiljö och lekytor.

I början på augusti kommer området att inhägnas.

Vecka 32 påbörjas etablering av bodar för den personal som ska jobba med bygget och därefter påbörjas montering av grund.

Vecka 36 monteras tak på grunden.

Vecka 39 börjar man montera modulerna.

Frågor om byggnationen

Pär Liljemark
Fastighetsingenjör
Tfn: 0271-570 88
E-post: par.liljemark@ovanaker.se

Utformningsförslag ny förskola i Alfta

Utformningsförslag, ny förskola i Alfta

Flygbild över den nya vägen in till platsen där den nya förskolan byggs.

Den nya vägen in till platsen där den nya förskolan byggs.

Senast uppdaterad