Säkerhetsbrister i personalsystem

Igår avslöjade Dagens Nyheter att det finns allvarliga brister i säkerheten i Heroma, det personalsystem som bland annat Ovanåkers kommun använder.

En säkerhetsbrist i systemet är att känsliga personuppgifter riskerar att läcka till obehöriga och det skulle i praktiken kunna innebära att pengar kan förskingras. När Ovanåkers kommun fick kännedom om dessa brister stängdes möjligheten att använda personalsystemet utanför kommunens nätverk av. Ovanåkers kommun har inte haft några incidenter med anledning av detta men ser mycket allvarligt på säkerhetsbristerna.

Björn Arting, IT-chef på Ovanåkers kommun:
-Vi har under dagen fått mer information om säkerhetsbristerna och gör just nu bedömningen att de restriktioner vi infört är tillräckliga i väntan på att leverantören åtgärdar bristerna i systemet. Vi fortsätter att följa utvecklingen mycket noga.

Senast uppdaterad 2019-03-12 16.09