Sandning av gång- och cykelvägar

Det kommer regelbundet in önskemål om att kommunen inte ska halkbekämpa hela gång- och cykelvägar utan lämna ca 0,5-1 meter osandad remsa på ena kanten av vägen så att det till exempel går att dra en pulka, spark eller skida på vägen.

Att inte sanda hela gång- och cykelvägen medvetet strider mot Underhållslagen och kommunen kan åläggas skadeståndsansvar. Därför kan vi tyvärr inte tillmötesgå de önskemål som kommer in.

Senast uppdaterad 2019-01-28 11.10