Traktor som sopar sand

Sandupptagningen har börjat!

Varje år när snön smält bort så startar vi vårt arbete med sandupptagning. All sand som använts för halkbekämpning under vintern ska bort.

Vi prioriterar gång- och cykelvägar främst samt de centrala delarna där det rör sig mycket människor. Vi kommer dock till din gata så fort vi kan.

När sandupptagningsbilen varit på din gata så kan det ligga lite sand kvar. Vi kommer tillbaka och gör en finputsning och vårt mål är att alla gator, vägar och torg ska vara rena från sand så tidigt på året som möjligt.

Sandupptagning kommer i år även ske på kvällar, nätter och helger för att det ska gå så snabbt och bra som möjligt.

Sanden vi sopar upp återanvänds som fyllning när vi gör förstärkningsarbeten på gator.

Kontakt
Har du frågor eller funderingar? Du är välkommen att kontakta oss via e-post: kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad