Sandupptagning har påbörjats

Varje år när snön smält bort så startar vi vårt arbete med sandupptagning. All sand som använts för halkbekämpning under vintern ska bort.

Vi prioriterar gång- och cykelvägar främst samt de centrala delarna där det rör sig mycket människor. Vi kommer dock till din gata så fort vi kan.

När sandupptagningsbilen varit på din gata så kan det ligga lite sand kvar. Vi kommer tillbaka och gör en finputsning och vårt mål är att alla gator, vägar och torg ska vara rena från sand så tidigt på året som möjligt.

Kontakt
Har du frågor eller funderingar? Du är välkommen att kontakta oss via e-post: tekniska@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-04-12 15.18