Senaste nytt om vattenflöden

Uppdaterad information 2018-05-09.

Uppdaterad information 2018-05-09 kl. 17.30

Nybro (Voxnabruk) har idag kl 10.00 en vattenföring på ca 140 m3/s mot medianvattenföring 43 m3/s. Nivåerna verkar ha stabiliserat sig vilket innebär att om det inte tillkommer någon nederbörd bedöms nivåerna som höga men stabila.

För mer information och frågor finns möjlighet att kontakta Räddningstjänsten på tfn 540 000 eller via e-post bib@kfsh.se

Uppdaterad information 2018-05-07 kl. 13.30

Nybro (Voxnabruk) har idag kl 10.00 en vattenföring på 140 m3/s mot medianvattenföring 43 m3/s. Jämförbara siffror från tidigare år är; 1966: 151 m3/s, 1985: 300 m3/s. Normalt högvatten är 99 m3/s. Prognosen är att kulmen snart är nådd men att nivåerna längs älven kan komma att öka något innan det vänder.

Det höga vattenståndet i små och medelstora vattendrag tenderar att fortsätta att sjunka, dock är det fortsatt höga flöden på vissa platser.

För mer information och frågor finns möjlighet att kontakta Räddningstjänsten på tfn 540 000 eller via e-post bib@kfsh.se

Här är en bild på vattenföringen i Nybro (Voxnabruk) fram till idag 7 maj. Den blå linjen visar vattenföringen just nu och den vita linjen visar median. På vattenreglering.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer.

 

Uppdaterad information 2018-05-04 kl. 07.00

Den första kulmen gällande flöden i Voxnan verkar nu vara över och nästa fas väntas när den sk fjällfloden kommer. Snösmältningen har börjat i Voxnans övre tillrinningsområden. Eftersom de närmaste dygnen, enligt SMHI, förväntas bli varma kommer det att skynda på snösmältningen och Voxnan kommer sannolikt att få ett ökande flöde. Flödet vid Nybro har legat på som högst 122-123 m3/s.

Eftersom magasinen i Voxnan nu fyllts på trots avtappning finns risk för ökade flöden och vattennivåer. Med början i helgen och den kommande veckan (v. 19) är sannolikheten ganska stor med ökande flöden som kan närma sig 130 m3/s i Nybro (normal vårflod ca 100 m3/s). Hur höga flöden det blir är dock mycket beroende på den kommande väderleken. Men ihållande värme under en längre tid medför fortsatta höga flöden. De kan komma att öka något mer om ytterligare någon vecka.

Vi uppmanar fastighetsägare att se om och förankra bl a bryggor, båtar och annat löst som kan finns i riskzonen i låglänta delar nära Voxnan när flödena förväntas öka. Längre ner i texten kan du läsa om ditt ansvar som fastighetsägare.

För mer information och frågor finns möjlighet att kontakta Räddningstjänsten på tfn 540 000 eller via e-post bib@kfsh.se

Här är en bild på vattenföringen i Nybro (Voxnabruk) fram till igår 3 maj. Den blå linjen visar vattenföringen just nu och den vita linjen visar median. På vattenreglering.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer.

 

Uppdaterad information 2018-04-27 kl. 14.40

Nya uppgifter från KFSH visar att flödet i Voxnan kommer att ligga på ungefär samma nivå under de kommande dagarna, troligtvis kommer vattenföringen pendla mellan 114-120 m3/s. Tillrinningen har stabiliserats tack vare gynnsam väderlek med kalla nätter vilket gör att snösmältningen minskar.

l Voxnan råder för närvarande en "normal" vårflod med hög vattenföring. En vanlig vårflod brukar ligga runt 100 m3/s och det är man van vid även om det inte inträffar så ofta.

Man tappar nu och gör plats i magasinen för att kunna ta kunna ta emot senare vattenmängd när snösmältningen kommer igång högre upp. Det beräknas ta ca 2 veckor innan den vattenmängden kommer till oss, men beror på väderleken.

Fortsatt höga flöden i små och medelstora vattendrag men är i avtagande. Kulmen verkar vara nådd.

Läget kommer att följas och uppdateras om några förändringar utifrån prognosen sker fram till 1 maj.

Kontakt
KFSH
Tfn 540 010

Här är en bild på vattenföringen i Nybro (Voxnabruk) fram till idag, 27 april. Den blå linjen visar vattenföringen just nu och den vita linjen visar median. På vattenreglering.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du jämföra fler dagar.

Här är en bild från en av broarna vid Barnängen/gamla landsvägen i Edsbyn som visar vilka nivåer det var på vattnet tidigare år. Bilden är tagen 26 april. I helgen väntas inte vattnet stiga så mycket mer än nu.

 

Uppdaterad information 2018-04-26 kl. 15:45

Nybro (Voxnabruk) har idag kl.11.40 en vattenföring på 115 m3/s mot medianvattenföring 43 m3/s. Normalt högvatten är 99 m3/s. Det innebär att det kan börja bli problem med en vattenföring över 100 m3/s.

Prognosen är att vattenföring och vattenstånd kommer att öka.

Det höga vattenståndet i små och medelstora vattendrag tenderar att sjunka, dock är det fortsatt höga flöden.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det innebär att om du vet med dig att du haft problem vid höga flöden tidigare bör du vara särskilt uppmärksam.

Ansvaret att förebygga skador på egendom som riskeras att bli drabbad av översvämning ligger på fastighetsägaren. Det är därför viktigt att du följer informationen om vårflod och höga flöden och förbereder dig.

Några tips:

 • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid, det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade.
 • Vid behov hyr eller köp pumpar.
 • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
 • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler
 • Se till att bryggor och lösa föremål förankras.
 • Om du vet att du behöver invallningar, planera detta i tid
 • Vid en akut nödsituation – ring 112.

Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI publicerar varningsinformation för höga flöden när vattnet riskerar att stiga och kan påverka människor och miljö i större omfattning. Varningar på SMHI.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens ansvar

För att i möjligaste mån lindra konsekvenserna vid höga flöden vidtar kommunerna åtgärder så att vägtrummor, galler m.m. inte är igensatta utan att vattnet kan rinna undan.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra eller begränsas skador på människor, egendom och miljö. Det innebär att när den enskildes resurser inte räcker till och kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda ska samhället rycka in och avhjälpa en skada.

Den utrustning som Räddningstjänsten förfogar över kommer att användas vid eventuellt akuta räddningsinsatser och kommer inte att lånas ut till enskilda i förbyggande syfte.

Kriterier för räddningstjänst:

 • Behov av ett snabbt ingripande
 • Det hotade intressets vikt
 • Kostnaderna för insatsen
 • Omständigheterna i övrigt

Kontakt, KFSH
Telefon: 540 000

Uppdaterad information 2018-04-24 kl. 11:45

Vattenföringen i Voxnan ökar och det är hög tid att förbereda sig om man har fastighet eller egendom som kan bli påverkade. Läs längre ner om ditt ansvar som fastighetsägare.

Nybro (Voxnabruk) har idag kl. 09:10 en vattenföring på 93 m3/s mot medianvattenföring 43 m3/s och den förväntas stiga till över 100 m3/s . Den 22/4 var det en vattenföring på 53 m3/s. Man gör nu avtappning inför en eventuell ökad tillrinning senare när snö smälter i Voxnans övre delar.

Jämförbara siffror från tidigare år är: 1966 151 m3/s, 1985 300 m3/s. Vid normalt högvatten är det 99 m3/s. Det innebär att det kan börja bli problem med en vattenföring över 100 m3/s.

Prognosen är att vattenföring och vattenstånd kommer att öka. Kulmen svår att sia om men inom 2-3 veckor kommer det troligtvis maximal vattenföring.

Kontakt, KFSH
Telefon: 540 000

Uppdaterad information 2018-04-22 kl. 16.40

Kommunen och räddningstjänsten har haft samverkanskonferens på söndag eftermiddag.

Det är fortsatt höga flöden med mest problem i mindre vattendrag. Voxnan visar fortfarande inte för höga nivåer men kan öka då mycket snö fortfarande ligger kvar i Voxnans övre delar.

Du som fastighetsägare har ansvar att skydda dig själv och din egendom. Läs längre ner i texten om tips på hur du kan skydda dig.

Kontakt, KFSH
Telefon: 540 000

Uppdaterad information 2018-04-20 kl. 08.00

Igår gick SMHI ut med en klass 2 varning för höga flöden, bl a i södra Norrlands kustland. I våra områden är det fortfarande klass 1 varning men prognosen pekar på klass 2 även i södra Hälsingland till helgen.

Kulmen med höga flöden i små och medelstora vattendrag förväntas till helgen men varningen ligger kvar även v 17. Högsta flöden förväntas i kustlandet men även låglänta områden i södra Hälsingland kan bli drabbade.

Vädret förväntas bli lite svalare till veckan med lite nederbörd 1-5 mm.

Räddningstjänsten och kommunerna följer väderutvecklingen.

 

Information 2018-04-17

Prognosen är att det under denna vecka och mot helgen 21-22 april finns risk för höga flöden i små och medelstora vattendrag. Det är än så länge lugnt i Voxnan och Ljusnan och en eventuell vårflod kommer i så fall senare till oss.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det innebär att om du vet med dig att du haft problem vid höga flöden tidigare bör du vara särskilt uppmärksam.

Ansvaret att förebygga skador på egendom som riskeras att bli drabbad av översvämning ligger på fastighetsägaren. Det är därför viktigt att du följer informationen om eventuell vårflod och höga flöden och förbereder dig.

Några tips:

 • Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus och om möjligt flytta på snö som ligger nära.
 • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid, det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade.
 • Vid behov hyr eller köp pumpar.
 • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
 • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler
 • Se till att bryggor och lösa föremål förankras.
 • Om du vet att du behöver invallningar, planera detta i tid
 • Vid en akut nödsituation – ring 112.

Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI publicerar varningsinformation för höga flöden när vattnet riskerar att stiga och kan påverka människor och miljö i större omfattning. Varningar på SMHI.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens ansvar

För att i möjligaste mån lindra konsekvenserna vid höga flöden vidtar kommunerna åtgärder så att vägtrummor, galler m.m. inte är igensatta utan att vattnet kan rinna undan. Gatuavdelningen har gjort bedömningen att det inte finns snöhögar som kan orsaka höga flöden i Ovanåkers kommun.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra eller begränsas skador på människor, egendom och miljö. Det innebär att när den enskildes resurser inte räcker till och kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda ska samhället rycka in och avhjälpa en skada.

Den utrustning som Räddningstjänsten förfogar över kommer att användas vid eventuellt akuta räddningsinsatser och kommer inte att lånas ut till enskilda i förbyggande syfte. 

Kriterier för räddningstjänst:

 • Behov av ett snabbt ingripande
 • Det hotade intressets vikt
 • Kostnaderna för insatsen
 • Omständigheterna i övrigt


Senast uppdaterad 2018-05-09 17.27