Skogsåtgärder i Alfta

Ovanåkers kommun planerar för gallringar och föryngringsavverkningar på kommunens skogsmark vid Nordanåområdet och Kvarnbackarna i Alfta.

Det kan finnas saker som vi inte känner till, men som vi bör ta hänsyn till då vi utför åtgärderna. Vi vill därför uppmana främst närboende och de som nyttjar områdena att meddela oss sådant skriftligen antingen via e-post till plan@ovanaker.se eller via vanlig post till:

 

Planeringsavdelningen

Ovanåkers kommun

828 80 Edsbyn


Tack på förhand!

Senast uppdaterad