Buss

Skolskjutsansökningar nu som e-tjänst

Ansökningar om skolskjuts för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ska nu främst ske genom vår e-tjänst.

Fr.o.m 1 januari ska alla elever som är i behov av skolskjuts skicka in en ansökan. Du som redan har befintliga beslut för hela läsår 21/22 behöver inte söka om utan ansöker senast 31 maj inför läsåret 22/23.

Idag, 14 februari, lanserar vi vår e-tjänst för skolskjutsansökningar!

Senast uppdaterad