Skolskjuts läsåret 23/24

Har ni behov av skolskjuts till och från skolan? Alla som har behov av skolskjuts ska ansöka om detta. Det gör ni enklast via kommunens E-tjänst. Ansökan ska ha inkommit senast 31 maj.

Ansökan för läsåret 23/24 ska ha kommit in till skolskjutshandläggare senast den 31 maj för att vara garanterad ett beslut innan skolstart. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor.

Vid växelvis boende gör respektive vårdnadshavare en ansökan från sin egna adress.

Som regel fattas därefter ett beslut stadievis (om ansökan beviljas), dvs om avstånds-och grundkriterier uppfylls, kan ett beslut komma att gälla för hela stadietiden exempelvis under åk 1-3. Därefter lämnas en ny ansökan in om behovet kvarstår eller om förändringar sker under beslutsperioden.

För de elever som har behov av anpassad skolskjuts med taxi, gäller beslut som regel läsårsvis och därefter ska en ny ansökan lämnas.

Förändringar fr.o.m läsåret 23/24

Kommunens skolskjutsreglemente Länk till annan webbplats. har reviderats under punkt 4.6 den 1 februari 2023. Detta innebär att fr.o.m skolstart augusti-23 kan elever inte längre åka i mån av plats. Detta i ett led att dels följa kommunallagen och ett första steg i påbörjat arbete kring en säkrare hantering om vilka elever som befinner sig på våra bussar.

De elever som blir beviljad skolskjuts efter sin ansökan, kommer att få ett färdbevis hemskickat innan skolstart att visa upp för chauffören.

Senast uppdaterad