Illustration med saker som hör till skolan med texten skolstart

Skolstart 2020

Läsåret 2020/2021 börjar måndag den 17 augusti med vanlig skoldag. Här kan du läsa om vilka tider som gäller för vardera grundskola. Förskolor och skolor i Ovanåkers kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Skolverkets råd för att förhindra smittspridning.

Välkomna tillbaka till skolans verksamhet elever, föräldrar/vårdnadshavare och personal!

Vi skymtar en liten ljusning gällande Coronaviruset och för tillfället drabbas allt färre av detta. Förskola och skola i Ovanåkers kommun har inte drabbats av detta i någon större omfattning men vi måste fortsatt vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Skolverkets råd.

Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i låg utsträckning andra barn och vuxna. Därför är det i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte lika viktigt att hålla avstånd mellan barn och mellan barn och vuxna i förskolan. Det ligger till grund för beslutet att alla skolformer ska vara öppna för vanlig undervisning.

I skolans värld följer vi så långt som möjligt Skolverkets råd för att förhindra smittspridning. Basala rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande handhygien, stanna hemma vid minsta symptom, social distansering etc. är det fortsatt viktigt att vi följer.

För skolan finns också särskilda rekommendationer om inomhusmiljö och social samvaro i skola och i samspel med föräldrar/vårdnadshavare vilket kan handla om att undvika större samlingar, öka avstånd i klassrum och matsal samt organisera utomhusaktiviteter. Regelbunden städning av skolans lokaler är också en viktig del.

Det innebär också att aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, och föräldramöten för elever och föräldrar kommer att undvikas. Inskolning i förskola och skola får organiseras på alternativa sätt och våra skolor kommer fortsatt att vara stängda för utomstående.

Vi som arbetar i förskola och skola kommer att vara behjälpliga på alla sätt och tillsammans kan vi förebygga oro och smittspridning.

Med hopp om ett ljust läsår.

Christer Andersson
Barn- och utbildningschef

Tider för skolstart

Läsåret 2020/2021 börjar måndag den 17 augusti med vanlig skoldag och följande starttider:

Starttider för skolorna

Skola

Tid

Alftaskolan

08.15

Celsiusskolan F-6

08.00

Celsiusskolan 7-9

08.30

Knåda skola

08.00

Lillboskolan

08.00

Rotebergs skola

08.05

Runemoskolan

08.00

Viksjöfors skola

08.00

Skollunch serveras.

Skolskjutstiderna publiceras i samband med skolstart.

Brev kommer under vecka 33 att skickas hem till elever som ska börja åk. 7. Där finns mer information.

Voxnadalens gymnasium

Årskurs 1 börjar onsdag 19 augusti kl. 9.00

Introduktionsprogrammet börjar onsdag 19 augusti kl. 8.15.

Årskurs 2 & 3 börjar torsdag 20 augusti kl. 9.00 med mentorstid.

Senast uppdaterad