Skrivelse till SJ med anledning av inställda morgontåg

Hälsingerådet - Hälsinglands samlade politiska ledning- vill genom en skrivelse till SJ uttrycka sitt missnöje med att SJ ställt in morgontågen till Stockholm med bristfällig information till både resenärer, näringsliv och kommunerna, samt yrka på att avgången prioriteras för återupptagande.

I den avsiktsförklaring som skrevs på mellan SJ och kommunerna längs Norra Stambanan år 2006 slogs det fast att stambanan skulle vara huvudalternativet för persontrafik på sträckan. I och med nuvarande indragningar - ett flertal tåg (ex. 261, 280, 286, 293) går inte längre som vanligt - anser vi att det inte längre är möjligt.


Det tidigare morgontåget, som avgick från Ljusdal 05.24 och anlände i Stockholm innan 09.00, var en förutsättning för många av våra medborgare som bor och verkar i både Hälsingland och Stockholm. I dagsläget finns inga möjligheter att kunna anlända i Stockholm i tid för att kunna arbeta en hel dag, och man tvingas därmed resa ner en dag tidigare. Det kanske inte uppfattas som ett stort problem, men i förlängningen innebär det att man gör det svårare att leva i Norrland och vecko- eller dagspendla till arbetet. Med tanke på att samtliga kommuner i Hälsingland har satt som mål att vi ska bli fler invånare är indragningen än mer olämplig. Morgontåget är den enda reella möjligheten att arbetspendla till Stockholm.


Vi har förstått att anledningen till försämringarna är brist på lokförare, och att SJ planerar att återinföra morgontåget efter årsskiftet. Detta har dock inte kommunicerats till våra medborgare när de hört av sig till SJs kundtjänst, vilket är beklagligt och orsakar stor oro hos kunderna. Det blir också svårare att attrahera nyinflyttade.


Dock - Hälsingland är fyllt av entreprenörer och företagare, duktiga lärare, arbetskraft och vackra lokaler. Vi står redo att stötta SJ med utbildningar om det finns ett behov och en vilja från ert håll. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera möjligheterna att samverka för att säkerställa SJs framtida behov av arbetskraft och kompetens tillsammans.


De undertecknade vill med detta förmedla en uppriktig oro över beslutet och uppmanar SJ att återinföra tåget så snart som möjligt. Vi vill härmed också be SJ bekräfta att detta är en tillfällig åtgärd och ge oss ett datum för när morgontåget återvänder.


Undertecknas härmed av:
Marit Holmstrand, Kommunstyrelsens Ordförande Ljusdals kommun
Håkan Englund, Kommunstyrelsens Ordförande Ovanåkers kommun
Ola Wigg, Kommunstyrelsens Ordförande Nordanstigs kommun
Mikael Löthstam, Kommunstyrelsens Ordförande Hudiksvalls kommun
Marie Centervall, Kommunstyrelsens Ordförande Bollnäs kommun
John-Erik Janson, Kommunstyrelsens Ordförande Söderhamns kommun

Senast uppdaterad