Snöröjning

Ovanåkers kommun anlitar NCC INDUSTRY AB för att ansvara för snöröjning och halkbekämpning av kommunalägda gator och vägar.

När snöröjs det?

  • Snöröjning startar på våra gång- och cykelvägar, kommunala huvudgator och skolor/äldreboenden vid 6 cm snö
  • Resterande gator vid 8 cm snö

Plogskador

Uppkommer skador i samband med röjningsinsatserna ska du omedelbart anmäla detta till NCC INDUSTRY AB på tfn: 070-385 71 63

Parkering

Det är viktigt att tänka på hur du parkerar ditt fordon. En felaktig parkering kan innebära dålig eller i vissa fall ingen snöröjning alls på en del platser.

Vägar

Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, samt:

  • Långgatan i Edsbyn och i Alfta
  • Centralgatan i Edsbyn
  • Rotebergsvägen
  • Järnvägsgatan i Edsbyn

Vissa gator har högre prioritet än andra och därför kan plogkanter och oplogade partier uppstå.

Det finns även ett antal vägsamfälligheter inom kommunen som har eget ansvar.

Aefab

Kommunens fastighetsbolag Aefab sköter snöröjning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstervid sina fastigheter.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Tfn 0271-570 00
Fax 0271-570 01
Skicka e-post

NCC INDUSTRY AB
Journummer
Tfn 070-385 71 63

Senast uppdaterad 2019-11-11 08.53