Vinterväg

Snöröjning och sandning

Vi fick snabbt vinter med mycket nederbörd på några dagar. Vi anlitar NCC för snöröjning, halkbekämpning och beredskap för de kommunala vägarna. Trafikverket har ansvar för bland annat Långgatan i Alfta och Edsbyn.

Snöröjning startar på våra gång- och cykelvägar, kommunala huvudgator och skolor/äldreboenden vid 6 cm snö. Övriga gator vid 8 cm snö.

Vissa gator har högre prioritet än andra och därför kan plogkanter och oplogade partier uppstå.

Det finns även ett antal vägsamfälligheter inom kommunen som ansvarar för sina vägar.

Parkering

Det är viktigt att tänka på hur du parkerar ditt fordon. En felaktig parkering kan innebära dålig eller i vissa fall ingen snöröjning alls på en del platser.

Plogskador

Uppkommer skador i samband med röjningsinsatserna ska du omedelbart anmäla detta till NCC på tfn: 070-385 71 63

Trafikverkets vägar

Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, samt:

  • Långgatan i Edsbyn och i Alfta
  • Centralgatan i Edsbyn
  • Rotebergsvägen
  • Järnvägsgatan i Edsbyn

Aefab

Kommunens fastighetsbolag Aefab sköter snöröjning  Länk till annan webbplats.vid sina fastigheter.

Här kan du hämta sand

Om du behöver sand till din egen tomt kan du hämta det både i Edsbyn och Alfta.

Sand finns att hämta vid komposteringstippen intill återvinningscentralen på Gamla landsvägen i Edsbyn och vid återvinningsstationen på Järnvägsgatan i Alfta.

Senast uppdaterad